ثبت دستگاه گارکرده

برای ثبت دستگاه کارکرده، ابتدا فرم زیر را به طور دقیق پر کنید. سپس ما اطلاعات شما را بررسی کرده و کیفیت محصول وارد شده را بررسی می‌کنیم. پس از اتمام بررسی تنیجه آن به شما اطلاع رسانی می‌شود.